Aanmelden voor een coach

Op deze pagina kun je een coach kiezen. Dit is een ervaren vrijwilliger van Stadsring51. Hij of zij helpt je om het programma te doorlopen. Een extra steuntje in je rug!

Hoe werkt het?

  1. Kies hieronder de coach van je voorkeur en vul je gegevens in.
  2. Je gegevens worden verstuurd naar Stadsring51. Je ontvangt een kopie per e-mail.
  3. Stadsring51 neemt telefonisch een aantal afspraken met je door.
  4. De afspraken worden per e-mail bevestigd.
  5. Stadsring51 stuurt jouw gegevens door aan de coach.
  6. De coach neemt contact met je op om kennis met je te maken.