Klanten en cijfers

Home - Klanten en cijfers

Onze missie

Stadsring51 geeft mensen grip op hun financiën, zodat ze mee kunnen blijven doen in de samenleving.

 

Preventief
Het liefst worden wij ingeschakeld nog voordat er sprake is van problematische schulden. Deze preventieve hulp bieden we vanuit het Geldloket. Inwoners van Amersfoort en Leusden kunnen hier terecht met al hun vragen over geld. Onze consulenten helpen mensen om grip te houden op hun geld.

Curatief
Zijn er al problematische schulden? Onze curatieve hulp bieden we vanuit Stadsring51. Inwoners van Amersfoort en Leusden om de schulden aan te pakken. Samen met de cliënt kijken we welke aanpak de meeste kans van slagen heeft. Onze schulphulpverleners bieden mensen perspectief op een toekomst zonder schulden.

Ons werk doen wij vanuit een heldere visie:

Onze visie

Financiële problemen moeten niet ontregelend werken in het leven van mensen. Door ons te richten op het voorkómen en oplossen van problematische schulden willen we de financiële redzaamheid van mensen vergroten. Het is daarbij ieders verantwoordelijkheid om – binnen de eigen mogelijkheden – aan oplossingen te werken.

Kerncijfers 2018

Ten opzichte van 2017 hebben we in 2018 meer mensen kunnen helpen. Bekijk de cijfers van onze curatieve en preventieve dienstverlening in Amersfoort en Leusden hieronder.

Gemeente Amersfoort

Curatieve financiële dienstverlening

Lopende trajecten (ultimo):

  20182017
Aantal dossiers in behandeling417407
Aantal bewakingsdossiers: wettelijke schuldregelingen115100
Aantal bewakingsdossiers: minnelijke schuldregelingen235228
Wachttijd bij Stadsring51 in weken:33

Preventie financiële dienstverlening

Informatie, voorlichting en educatie (Primaire preventie) 20182017
Schriftelijke informatie:aantal infopakketten273266
Bespaarkalenderaantal edities96
aantal abonnees11621262
Voorlichting bij maatschappelijke organisatiesaantal presentaties1824
Budgetcursussen, open inschrijving:aantal deelnemers4230
Budgetcursussen, doelgroepen:aantal deelnemers3631

Jongerenprogramma's 20182017
Gastlessen en educatieve projecten op scholen:aantal leerlingen648244
Netwerkbijeenkomsten ism Centrum Jeugd en Gezin:aantal bijeenkomsten54

Deskundigheidsbevordering ketenpartners 20182017
aantal deelnemers4963
aantal bereikte cliënten95734625

Geldloket Amersfoort

  20182017
Informatie en advies (aantal cliëntcontacten)1019811
1. aan (ex-) ondernemers226161
2. aan particulieren793650

Vroegsignalering (secondaire preventie) 20182017
Voorkomen schulden door werkloosheid (ism UWV)aantal adviestrajecten2219
Voorkomen energieafsluiting (ism energiebedrijven)aantal aanmeldingen932425
Voorkomen huisuitzettingen (pilot ism corporaties)aantal aanmeldingen10158
Voorkomen uitsluiting zorgverzekering (ism zorgverzekeraars)aantal aanmeldingen199103
Voorkomen gezondheidsrisico's door schulden (ism GGD Utrecht)aantal aanmeldingen3544

Voorkomen recidive (tertaire preventie) 20182017
Hulp bij thuisadministratie (kortdurende trajecten/Maatjeshulp)9330
Inzet vrijwilligersaantal dat ingezet wordt voor activiteiten van Stadsring51130132
*inclusief vrijwilligers SJD activiteiten

Gemeente Leusden

Curatieve financiële dienstverlening

  20182017
Aantal nieuwe hulpvragen:7665
Aantal lopende schuldregelingen2122

Preventie Geldloket Leusden

  20182017
Aantal contacten:5149

Lees meer

Verdeling van baten en lasten 2018

Bekijk onze financiële cijfers. Hieronder de verdeling van de baten en lasten 2018.

Verdeling van baten en lasten 2018

BATEN
Subsidies en overige inkomsten2.107.375
Projectopbrengsten290.036
SOM DER BATEN2.729.857

LASTEN
Personeelskosten2.020.285
Uitbesteed werk62.533
Huisvesting202.991
Organisatiekosten251.657
Afschrijvingen36.652
Projectkosten290.036
SOM DER LASTEN2.864.154

Lees meer

‘Geen zorgen meer over pensioen’

Jolien lag wakker van haar aankomende pensionering. Zou ze nog rond kunnen komen? Ze maakte een afspraak bij Geldloket.

‘Geen zorgen meer over pensioen’

‘Ik had eerder hulp moeten vragen’

Na jaren worstelen met schulden maakte Ineke een afspraak bij Stadsring51. Achteraf zou ze willen dat ze dat eerder had gedaan.

 

 

 

 

 

‘Ik had eerder hulp moeten vragen’