Over Stadsring51

Bij Stadsring51 kunt u direct terecht voor hulp bij schulden.
Wij bieden gratis hulp voor inwoners van Amersfoort en Leusden.

Dat doen we in opdracht van gemeente Amersfoort en gemeente Leusden.

Op deze pagina leest u meer over onze organisatie.

Missie en Visie
Missie
Stadsring51 geeft mensen grip op hun financiën, zodat ze mee kunnen blijven doen in de samenleving.

Visie
Financiële problemen moeten niet ontregelend werken in het leven van mensen. Door ons te richten op het voorkómen en oplossen van problematische schulden willen we de financiële zelfredzaamheid van mensen vergroten. Het is daarbij ieders verantwoordelijkheid om – binnen de eigen mogelijkheden – aan oplossingen te werken.

ANBI
Stichting Stadsring51 staat bij de Belastingdienst geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling.

Naam
Stichting Stadsring51

Contactgegevens
Stichting Stadsring51
Stadsring 51
3811 HN Amersfoort
Telefoon 033 4 600 600
E-mail info@stadsring51.nl

RSIN / fiscaal nummer
NL002981178B01

Kamer van Koophandel
41188187

Doelstelling

Hoofdlijnen beleidsplan
Beleidsplan Hulp die werkt

Bestuur
Sinds 1 april 2018 is de dhr. drs. D.J. van Maanen directeur-bestuurder van Stadsring51.

De Raad van Toezicht wordt gevormd door: mevr. drs. A. Visser (voorzitter), dhr. J.P. de Smeth, mevr. H.G. van Berkum en mevr. mr. T. H. Bolt.

Beloningsbeleid
De leden van de Raad van Toezicht ontvangen voor hun werkzaamheden voor Stadsring51 geen andere beloning dan een niet-bovenmatig vacatiegeld.

Bij de salariëring van bestuurder en de overige medewerkers van Stichting Stadsring51 is de CAO Sociaal Werk het uitgangspunt.

Vrijwilligers ontvangen een vrijwilligersvergoeding.

Publicaties
U kunt hier de volgende publicaties dowloaden:
Schuldenmonitor 2016 2017
Jaarbeeld 2017
Jaarbeeld 2016
Jaarbeeld 2015
Klachtenregeling

Gaat er wat mis in onze dienstverlening? Vertel het ons, wij zoeken dan samen met u naar een oplossing. Lees meer over onze klachtenregeling en vul het klachtenformulier in.