Over Stadsring51

Bij Stadsring51 kunt u direct terecht voor hulp bij schulden.
Wij bieden gratis hulp voor inwoners van Amersfoort en Leusden.

Dat doen we in opdracht van gemeente Amersfoort en gemeente Leusden.

Op deze pagina leest u meer over onze organisatie.

Missie en visie

Missie

Stadsring51 geeft mensen grip op hun financiën, zodat ze mee kunnen blijven doen in de samenleving.

Visie

Financiële problemen moeten niet ontregelend werken in het leven van mensen. Door ons te richten op het voorkómen en oplossen van problematische schulden willen we de financiële redzaamheid van mensen vergroten. Het is daarbij ieders verantwoordelijkheid om – binnen de eigen mogelijkheden – aan oplossingen te werken.

Statuten

Bekijk de statuten van Stichting Stadsring51.

NVVK-lid

Stadsring51 is lid van de NVVK, de branchevereniging voor schuldhulp. De NVVK beoordeelt elke drie jaar of Stadsring51 voldoet aan haar eisen. In augustus 2019 is Stadsring51 opnieuw geslaagd voor deze controle. U kunt er dus op vertrouwen dat onze hulp voldoet aan de strengste eisen. Een gerust gevoel!

Bankreglement

Het Bankreglement voor het Herstructureringsfonds is op 2 juli 2019 vastgesteld door het College van Burgemeester en Wethouders te Amersfoort.

ANBI

Stichting Stadsring51 staat bij de Belastingdienst geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling.

Standaardformulier publicatieplicht ANBI Algemeen

Naam
Stichting Stadsring

Contactgegevens
Stichting Stadsring51
Stadsring 51
3811 HN Amersfoort
Telefoon 033 4 600 600
E-mail info@stadsring51.nl

RSIN / fiscaal nummer
NL002981178B01

Kamer van Koophandel
41188187

Doelstelling
Bekijk de doelstelling in de statuten van Stadsring51.

Hoofdlijnen beleidsplan
Beleidsplan SHV 2019-2022 definitief

Bestuur
Sinds 1 april 2017 is de dhr. drs. D.J. van Maanen directeur-bestuurder van Stadsring51.

De Raad van Toezicht wordt gevormd door: mevr. drs. A. Visser (voorzitter), dhr. drs. A.A. Bleijenberg en dhr. drs. G.J. Wildeboer en mevr. mr. R.L.M. Hoes.

Beloningsbeleid
De leden van de Raad van Toezicht ontvangen voor hun werkzaamheden voor Stadsring51 geen andere beloning dan een niet-bovenmatig vacatiegeld.

Bij de salariëring van bestuurder en de overige medewerkers is de CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening het uitgangspunt.

Vrijwilligers ontvangen een vrijwilligersvergoeding.

Klachtenregeling

Laat het ons weten als er iets misgaat in onze dienstverlening. Wij zoeken dan samen met u naar een oplossing. Lees meer over onze klachtenregeling en vul het klachtenformulier in.