Schuldregeling

Soms is een schuldregeling de enige manier om uw schulden op te lossen. In dat geval bekijken wij welk bedrag u in 3 jaar tijd aan uw schuldeisers kunt betalen. Vaak is dat maar een deel van de schuld. Daarna bent u schuldenvrij.

Een schuldregeling is een zwaar traject. Wij kijken daarom altijd of er andere manieren zijn om uw schulden aan te pakken.

Er zijn twee soorten schuldregelingen. Bij de minnelijke schuldregeling  werken de schuldeisers vrijwillig mee. Bij de wettelijke schuldregeling (Wsnp) worden ze hiertoe gedwongen door de rechter.

Minnelijke schuldregeling

Bij een minnelijke schuldregeling doen wij uw schuldeisers een voorstel. Wij vragen hen akkoord te gaan dat u slechts een deel van de schuld betaalt. Schuldeisers zijn niet verplicht om aan de regeling mee te werken. Alleen als alle schuldeisers meewerken, gaat de minnelijke schuldregeling door.

Wat u moet weten:

  • Het duurt meestal zo’n 4 maanden om de schuldregeling voor te bereiden.
  • Daarna duurt het meestal zo’n 4 maanden voor we weten of de schuldeisers meewerken aan de regeling.
  • U begint direct met sparen voor de schuldregeling. Ook al is er nog geen akkoord.

Een minnelijke schuldregeling kan op twee manieren: een schuldbemiddeling of saneringskrediet. Het saneringskrediet kunnen wij alleen aan inwoners van Amersfoort aanbieden.

Het hangt af van uw situatie of wij u een saneringskrediet kunnen aanbieden. Uw schuldhulpverlener geeft u hierover meer informatie.

Wettelijke schuldregeling (Wsnp)

Lukt de vrijwillige schuldregeling niet? Dan kunt u een beroep doen op de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp). De rechter beslist of u toegelaten wordt. Bij de wettelijke schuldsanering dwingt de rechter uw schuldeisers om aan de schuldregeling mee te werken. Als alles goed verloopt, bent u na 3 jaar schuldenvrij.

Wat u moet weten:

  • U krijgt een Wsnp-bewindvoerder. Hij (of zij) houdt in de gaten of de schuldregeling goed verloopt.
  • U krijgt een vast bedrag per maand om van te leven en uw rekeningen te betalen. De rest gaat naar uw schuldeisers.
  • Heeft u een financiële meevaller? Die gebruikt u ook om de schulden af te lossen.
  • Houdt u zich niet aan de afspraken? Dan gaat de schuldregeling niet door. U kunt daarna 10 jaar lang geen beroep meer doen op de Wsnp.

 

Wij staan voor u klaar

Het regelen van uw schulden lukt niet van de ene op de andere dag. Het kost veel tijd, inzet en energie. Maar u staat er niet alleen voor. Onze ervaren schuldhulpverleners staan voor u klaar. Net als onze vrijwilligers.