Maak een afspraak

Controleer de incassokosten voordat je betaalt

29 januari 2021

De schuldeiser mag incassokosten berekenen als je een rekening niet betaalt. Maar er zijn regels waaraan hij zich moet houden. De schuldeiser moet je eerst een aanmaning sturen en de hoogte van de incassokosten moet kloppen.

Maak een afspraak als je vragen hebt over dit onderwerp. Wij helpen je direct.

Maak een afspraak

Incassokosten

Als je een rekening niet betaalt, dan maakt de schuldeiser kosten. Hij moet je bijvoorbeeld een brief sturen of een incassobureau inschakelen. Deze kosten worden ‘wettelijke of buitengerechtelijke incassokosten’ genoemd. Soms staat er ‘administratiekosten’, ‘herinneringskosten’ of ‘aanmaningskosten’.

Aanmaningsbrief

Voordat een schuldeiser extra kosten mag maken, moet hij je eerst een aanmaningsbrief sturen. Daarin moet staan:

  • Hoeveel tijd je krijgt om de rekening toch nog te betalen
  • Wat de incassokosten zijn als je niet op tijd betaalt

Je krijgt altijd 14 dagen om de rekening nog te betalen. Deze tijd gaat in na dagtekening van de aanmaningsbrief, de datum die op de brief staat.

Neem contact op met de schuldeiser als de aanmaningsbrief niet klopt.

Hoogte incassokosten

De hoogte van de incassokosten hangt af van de hoogte van de niet-betaalde rekening.

Je betaalt maximaal:

  • 15% incassokosten over de eerste € 2.500, maar met een minimumbedrag van € 40.
  • 10% over de volgende € 2.500.
  • 5% over de volgende € 5.000.
  • 1% over de volgende € 190.000.
  • 0,5% over het bedrag daarboven.

Een schuldeiser moet altijd het minimumbedrag van € 40 in rekening brengen. Dus voor die openstaande tandartsrekening van € 50 betaal je maar liefst € 90 als het niet lukt om op tijd te betalen.

Rekenvoorbeeld

Je hebt een openstaande rekening van € 4.500. Over de eerste € 2.500 betaal je dan € 375 aan kosten en over de resterende € 2.000 betaal je € 200. In totaal mag er dus maximaal € 575 aan incassokosten in rekening gebracht worden door de schuldeiser.

Gebruik de rekenhulp incassokosten om te controleren of het bedrag klopt.

Overige kosten

De schuldeiser mag ook rente in rekening brengen. De wettelijke rente is 2% per jaar. Soms staan in de overeenkomst of algemene voorwaarden andere afspraken over de rente. Als dat zo is, dan gelden deze afspraken.

Behalve de incassokosten en de rente, mag de schuldeiser niet nog meer kosten in rekening brengen.

Gebruik de voorbeeldbrieven van het Juridisch Loket om bezwaar te maken als je het niet eens bent met de incassokosten.

Naar de rechter

Als je de rekening niet betaalt, dan kan de schuldeiser ermee naar de rechter. Een incassobureau moet de schuld dan overdragen een een gerechtsdeurwaarder, want een incassobureau kan niet zelf naar de rechter. Met toestemming van de rechter kan de deurwaarder beslag leggen.

Als de schuld bij de rechter komt, moet je nog meer betalen:

  • Griffiekosten: de kosten voor de rechtszaak
  • De kosten voor de dagvaarding: de oproep om naar de rechtbank te komen
  • De kosten voor beslaglegging

Neem daarom op tijd contact op met de schuldeiser of het incassobureau om samen een oplossing te vinden en hoge kosten te voorkomen.

Download PDF