Maak een afspraak

Controleer de incassokosten voordat u betaalt

29 januari 2021

De schuldeiser mag incassokosten berekenen als u een rekening niet betaalt. Maar er zijn regels waaraan hij zich moet houden. De schuldeiser moet u eerst een aanmaning sturen voordat hij kosten in rekening mag brengen. Ook moet de hoogte van de incassokosten kloppen.

Als u een rekening niet betaalt, dan maakt de schuldeiser kosten. Hij moet u bijvoorbeeld een brief sturen of een incassobureau inschakelen. Deze kosten worden wettelijke of buitengerechtelijke incassokosten genoemd. Soms staat er: administratiekosten, herinneringskosten of aanmaningskosten. Het zijn andere woorden voor dezelfde kosten.

Aanmaningsbrief

Een schuldeiser mag niet zomaar extra kosten maken. Eerst moet hij u een brief sturen waarin staat dat u een rekening niet heeft betaald. Dit heet een aanmaningsbrief. In de aanmaningsbrief moet staan:

  • Hoeveel tijd u krijgt om alsnog de rekening te betalen.
  • Wat de incassokosten zijn als u niet op tijd betaalt.

U krijgt altijd 14 dagen om alsnog de rekening te betalen. Deze tijd gaat in na dagtekening van de aanmaningsbrief. Dit is de datum die op de brief staat.

Neem contact op met de schuldeiser als de aanmaningsbrief niet klopt, bijvoorbeeld omdat u de rekening al heeft betaald.

Hoogte incassokosten

De hoogte van de incassokosten hangt af van de hoogte van de niet-betaalde rekening.

U betaalt maximaal:

  • 15% incassokosten over de eerste € 2.500, maar met een minimumbedrag van € 40.
  • 10% over de volgende € 2.500.
  • 5% over de volgende € 5.000.
  • 1% over de volgende € 190.000.
  • 0,5% over het bedrag daarboven.

Een schuldeiser moet altijd het minimumbedrag van € 40 in rekening brengen. Voor die openstaande tandartsrekening van € 50 betaalt u dus al gauw € 90 als u niet op tijd betaalt!

Rekenvoorbeeld

U heeft een openstaande rekening van € 4.500. Over de eerste € 2.500 betaalt u dan € 375 aan kosten en over de resterende € 2.000 betaalt u € 200. In totaal mag er dus maximaal € 575 aan incassokosten in rekening gebracht worden door de schuldeiser.

Gebruik de rekenhulp incassokosten om te controleren of de hoogte van de incassokosten klopt.

Overige kosten

De schuldeiser mag ook rente in rekening brengen. De rente valt niet onder de incassokosten en komt er dus bovenop. De wettelijke rente is 2% per jaar. Soms staan in de overeenkomst of algemene voorwaarden andere afspraken over de rente. Als dat zo is, dan gelden deze afspraken.

Behalve de incassokosten en de rente, mag de schuldeiser niet nog meer kosten in rekening brengen.

Als u het niet eens bent met de incassokosten, dan kunt u in bezwaar gaan. Gebruik hiervoor de voorbeeldbrieven van het Juridisch Loket.

Naar de rechter

Als u de rekening en/of de incassokosten niet betaalt, dan kan de schuldeiser ermee naar de rechter. Een incassobureau moet de schuld dan overdragen een een gerechtsdeurwaarder. Want een incassobureau kan niet zelf naar de rechter.

Met toestemming van de rechter kan de deurwaarder beslag leggen.

De kosten lopen flink op als de schuld bij de rechter komt. U moet bijvoorbeeld griffiekosten betalen. Dit zijn de kosten voor behandeling van de zaak door de rechter. Ook de kosten voor de dagvaarding moet u betalen: dat is de oproep om voor de rechter te verschijnen. Verder komen de kosten voor een beslaglegging voor uw rekening.

Neem daarom op tijd contact op met de schuldeiser of het incassobureau om tot een oplossing te komen.

 

Download PDF