Maak een afspraak

Geld om van te leven: de beslagvrije voet

15 juni 2021

De beslagvrije voet is het deel van uw inkomen waarop geen beslag mag worden gelegd. Controleer of de beslagvrije voet klopt, zodat u voldoende geld overhoudt om van te leven.

Maak een gratis afspraak als u vragen heeft over dit onderwerp.

De overheid en deurwaarders kunnen beslag leggen op uw loon of uitkering. U ontvangt hierdoor niet meer uw hele inkomen, een deel ervan gaat naar de schuldeiser. Uw werkgever of de uitkeringsinstantie is verplicht om mee te werken aan het beslag.

Vonnis of dwangbevel

Beslag leggen mag niet zomaar. Een deurwaarder kan alleen beslag leggen met toestemming van de rechtbank. Hij moet hiervoor naar de rechter om een vonnis te halen. Een vonnis is een beslissing van de rechtbank.

De overheid is een uitzondering op de regel. Denk bijvoorbeeld aan de Belastingdienst of de gemeente. Deze instanties hebben geen vonnis nodig van de rechtbank. Zij kunnen direct zelf beslag leggen. U ontvangt dan een dwangbevel.

Beslagvrije voet

Beslag leggen op uw hele inkomen mag niet. Er moet voor u genoeg geld overblijven om van te leven. Daarom moet er rekening gehouden worden met de beslagvrije voet. Dit is het deel van het inkomen waar de deurwaarder niet aan mag komen. De beslagvrije voet is afhankelijk van uw gezinssituatie, inkomen en kosten.

Het inkomen boven de beslagvrije voet gaat naar de deurwaarder. Dit bedrag wordt verdeeld als er meerdere beslagleggers zijn. De deurwaarder die als eerste beslag heeft gelegd, regelt dit voor alle beslagleggers.

Beslag voorkomen

U kunt beslaglegging voorkomen door de schuld te betalen. Sluit een betalingsregeling af als u het openstaande bedrag niet in één keer kunt betalen.

Soms is het niet mogelijk om een betalingsregeling af te spreken. U heeft bijvoorbeeld al meerdere regelingen of de deurwaarder wil geen betalingsregeling afspreken.

Beslagvrije voet berekenen

Nadat er beslag is gelegd, stuurt de deurwaarder u een berekening met de modelmededeling. In deze modelmededeling staan de gegeven die gebruikt zijn om uw beslagvrije voet te berekenen. Laat het weten aan de deurwaarder als de gegevens niet kloppen. Hij maakt dan nieuwe berekening.

Controleer de beslagvrije voet

Als u niet reageert terwijl de gegevens van de modelmededeling niet kloppen, dan wordt er mogelijk teveel beslag gelegd. U houdt daardoor te weinig geld over om van te leven. Controleer daarom altijd de berekening en reageer als de gegevens niet kloppen.

Beslag vóór 1 januari 2021

Er gelden andere regels wanneer er vóór 1 januari 2021 beslag is gelegd op uw inkomen.

Hulp van Stadsring51

Maak een gratis afspraak met Stadsring51 als u vragen heeft over de beslagvrije voet. Wij kunnen de beslagvrije voet voor u controleren. Ook helpen wij u graag als het niet lukt om een betalingsregeling af te spreken. Samen lossen we het op!

 

 

 

 

Download PDF