Maak een afspraak

Dit gebeurt er als je een rekening niet betaalt

9 juni 2021

Het is niet gelukt op tijd te betalen. Je krijgt brieven en telefoontjes van het bedrijf dat je moet betalen. Maar let op: de schuldeiser moet zich houden aan de vaste stappen van het incassoproces. 

Maak een afspraak als je vragen hebt over dit onderwerp. Wij helpen je direct.

Maak een afspraak

Zo gaat het incassoproces

 • Je krijgt eerst een aanmaning van het bedrijf. Dit is een brief waarin staat dat je de rekening nog niet hebt betaald.
 • Betaal je ook nu niet, dan schakelt de schuldeiser een incassobureau in. Het incassobureau stuurt je ook een aanmaning.
 • Betaal je ook nu niet, dan stuurt incassobureau je nog een aanmaning. Je wordt in gebreke gesteld. Dit betekent dat je je niet aan de afspraken houdt. Vanaf dit moment mag het incassobureau incassokosten berekenen.
Controleer de incassokosten voor je betaalt
 • Betaal je ook nu niet, dan schakelt het incassobureau een deurwaarder in. De deurwaarder stuurt je een brief met een laatste termijn om te betalen. Binnen deze periode moet de rekening betaald zijn.
 • Betaal je ook nu niet, dan stuurt de deurwaarder je een dagvaarding. Dit is een schriftelijke oproep om voor de rechter te komen.
 • De rechter doet een uitspraak. De rechter beslist of het klopt dat deze deurwaarder geld van je krijgt. Deze beslissing heet: het vonnis.
 • De deurwaarder betekent het vonnis. In gewoon Nederlands: je krijgt een dikke enveloppe van de deurwaarder met de uitspraak van de rechtbank.
 • Je kunt nog snel betalen. Doe je dit niet, dan kan de deurwaarder beslag leggen.

Tips van een schuldhulpverlener

Als je te maken hebt met het incassobureau:

 • Lever schriftelijk bewijs aan wanneer je het niet eens bent met de hoogte van de vordering (het bedrag dat je moet betalen).
 • Vermeld in brieven, e-mails en bij de betaling altijd het kenmerk van de rekening.
 • Maak aantekeningen als je belt met het incassobureau. Schrijf op: de datum, de naam van de medewerker met wie je sprak en waar het gesprek over ging.
 • Als je afspraken maakt, vraag de medewerker om de afspraken in een brief of e-mail aan je op te schrijven.
 • Neem contact op als je betaalafspraken niet kunt nakomen.

Als je te maken hebt met een deurwaarder:

 • Ga niet naar de behandeling van de rechtszaak als je het eens bent met de vordering (het bedrag dat je moet betalen). Jezelf verdedigen bij de rechtbank, verweer voeren, kost je geld.
 • Voer schriftelijk verweer of ga naar de behandeling van de rechtszaak wanneer je het niet eens bent met de vordering. Lever bewijs aan.
 • Probeer alsnog een haalbare betalingsregeling te treffen bij de deurwaarder.

Hulp van Stadsring

Bel ons of kom langs als het niet lukt om (op tijd) te betalen. Of als je een te hoge betalingsregeling hebt afgesproken. Wij helpen je direct.

Download PDF