Maak een afspraak

Dit gebeurt er als u een rekening niet betaalt

9 juni 2021

Het is niet gelukt op tijd te betalen. U krijgt brieven en telefoontjes van het bedrijf dat u moet betalen. De schuldeiser moet zich houden aan de vaste stappen van het incassoproces. 

Maak een gratis afspraak als u vragen heeft over dit onderwerp.

Zo gaat het incassoproces

 • U krijgt eerst een aanmaning van het bedrijf. Dit is een brief waarin staat dat u de rekening nog niet heeft betaald.
 • Betaalt u ook nu niet, dan schakelt de schuldeiser een incassobureau in. Het incassobureau stuurt u ook een aanmaning.
 • Betaalt u ook nu niet, dan stuurt incassobureau u nog een aanmaning. U wordt in gebreke gesteld. Dit betekent dat u zich niet aan de afspraken houdt. Vanaf dit moment mag het incassobureau incassokosten berekenen.
Controleer de incassokosten voor u betaalt
 • Betaalt u ook nu niet, dan schakelt het incassobureau een deurwaarder in. De deurwaarder stuurt u een brief met een laatste termijn om te betalen. Binnen deze periode moet de rekening betaald zijn.
 • Betaalt u ook nu niet, dan stuurt de deurwaarder u een dagvaarding. Dit is een schriftelijke oproep om voor de rechter te komen.
 • De rechter doet een uitspraak. De rechter beslist of het klopt dat deze deurwaarder geld van u krijgt. Deze beslissing heet: het vonnis.
 • De deurwaarder betekent het vonnis. In gewoon Nederlands: u krijgt een dikke enveloppe van de deurwaarder met de uitspraak van de rechtbank.
 • U kunt nog snel betalen. Doet u dit niet, dan kan de deurwaarder beslag leggen.

Tips van een schuldhulpverlener

Voor als u te maken heeft met het incassobureau:

 • Lever schriftelijk bewijs aan wanneer u het niet eens bent met de hoogte van de vordering (het bedrag dat u moet betalen).
 • Vermeld in brieven, e-mails en bij de betaling altijd het kenmerk van de rekening.
 • Maak aantekeningen als u belt met het incassobureau. Schrijf op: de datum, de naam van de medewerker met wie u sprak en waar het gesprek over ging.
 • Als u afspraken maakt, vraag de medewerker om de afspraken in een brief of e-mail aan u op te schrijven.
 • Neem contact op als u betaalafspraken niet kunt nakomen.

Voor als u te maken heeft met een deurwaarder:

 • Ga niet naar de behandeling van de rechtszaak als u het eens bent met de vordering (het bedrag dat u moet betalen). Uzelf verdedigen bij de rechtbank, verweer voeren, kost u geld.
 • Voer schriftelijk verweer of ga naar de behandeling van de rechtszaak wanneer u het niet eens bent met de vordering. Lever bewijs aan.
 • Probeer alsnog een haalbare betalingsregeling te treffen bij de deurwaarder.

Hulp van Stadsring51

Maak een gratis afspraak als het niet lukt om (op tijd) te betalen. Of als u een te hoge betalingsregeling heeft afgesproken. Samen lossen we het op!

Download PDF