Maak een afspraak

Het probleem van de stijgende vaste lasten

5 februari 2019

Toen ik vanmiddag naar huis fietste sloeg de natte sneeuw in mijn gezicht. Toch nog weer een dagje winter. Zou er over 100 jaar ook nog natte sneeuw voorkomen in Nederland? De voorspellingen over de klimaatontwikkeling beloven wat dat betreft niet veel goeds. Zou een hogere gemiddelde temperatuur in de toekomst mensen die nu hun energierekening niet kunnen voldoen wel wat helpen? Het afgelopen jaar hadden we bij Stadsring51 contact met maar liefst 932 mensen die problemen hadden met het betalen van hun energierekening. Een triest record. Fijn dat we hen in het kader van vroegsignalering gevonden hebben en hulp konden bieden, maar hoe gaat dat aantal zich ontwikkelen nu die energierekening fors gaat stijgen?

Tegelijk stijgen ook de andere vaste lasten van huishoudens en worden steeds meer mensen in de schulden en over de armoedegrens geduwd. Dat dwingt ons hulpverleners tot directe actie; meer mensen bereiken en zoeken naar nieuwe en meer adequate vormen van hulp en ondersteuning. Onze inzet moet daarnaast vooral gericht zijn op het voorkomen van financiële problematiek door zo vroeg mogelijk dreigende problemen op te sporen.

Het feit dat het minder zal gaan sneeuwen moet ik misschien wel noodgedwongen accepteren, maar dat steeds meer mensen onder het bestaansminimum dreigen te komen vind ik onacceptabel. Vanuit Stadsring51 blijven we er alles aan doen om die ontwikkeling te keren en mensen in nood te ondersteunen met betere en snellere dienstverlening en hulp.

Dick van Maanen, directeur Stadsring51

Download PDF