Maak een afspraak

Zo berekenen wij of u in de schuldsanering mag

29 januari 2021

Voordat u in de schuldsanering komt, berekenen we eerst of u de schulden kunt terugbetalen. Bijvoorbeeld met een betalingsregeling. Pas als blijkt dat dit niet lukt, onderzoeken we of een schuldsanering voor u mogelijk is.

Maak een gratis afspraak als u vragen heeft over dit onderwerp.

In de wet staat precies wanneer iemand in de schuldsanering mag. De belangrijkste voorwaarde is dat iemand problematische schulden heeft.

Kenmerken problematische schulden:

  • Het is niet mogelijk om de schulden binnen 36 maanden terug te betalen.
  • Het lukt niet meer om een redelijke betalingsregeling te treffen.
  • Ondanks maandelijkse betalingen worden de schulden nog steeds hoger.

Als blijkt dat uw schulden problematisch zijn, dan onderzoeken wij de mogelijkheden van een schuldsanering. Een ander woord hiervoor is schuldregeling.

Berekening

Als u hulp vraagt bij Stadsring51, dan bekijken wij samen met u hoe we de schulden het beste kunnen aanpakken. Wij beoordelen eerst of u problematische schulden heeft. Dat doen we zo:

  • Wij berekenen het Vrij te laten bedrag (VTLB). Dit is het bedrag dat u zelf nodig heeft om van te leven.
  • Hierdoor weten we wat u maandelijks aan de schuldeisers kunt aflossen. Dit heet de afloscapaciteit.
  • Daarna maken wij samen met u een schuldenlijst.
  • Vervolgens berekenen wij u of de hele schuld in 36 maanden kunt aflossen met uw afloscapaciteit.
  • Ten slotte onderzoeken wij of het mogelijk is om een betalingsregeling te verlagen of dat de rente tijdelijk kan worden stopgezet.

Persoonlijk advies

Het bedrag dat iemand maandelijks kan aflossen aan de schulden verschilt per persoon. Daardoor is er geen vast bedrag te noemen waarboven schulden problematisch zijn. Wij maken daarom altijd een persoonlijke berekening. U krijgt dus advies op basis van uw eigen situatie.

Als blijkt dat u problematische schulden heeft, dan onderzoeken we of een schuldsanering voor u mogelijk is.

Het is belangrijk dat u eraan toe bent om de schulden aan te pakken. Soms is het beter om eerst te werken aan meer overzicht in de financiën. Want het heeft helaas geen zin om schulden te regelen als er op hetzelfde moment nieuwe schulden ontstaan.

Rekenvoorbeeld 1

Jan en Karin hebben drie schuldeisers. In totaal is er € 4.250 schuld. Zij leven van een AOW-uitkering, waardoor er een beperkte afloscapaciteit is van € 80 per maand. De schuldeisers willen in totaal € 150 per maand aan aflossing. Zij willen dit niet verlagen.

In drie jaar tijd (36 maanden) zouden Jan en Karin € 80 x 36 maanden = € 2.880 kunnen aflossen. De schuldenlast is hoger. Daarmee is de schuldenlast voor hen problematisch. De schuldhulpverlener gaat onderzoeken of een schuldsanering voor hen mogelijk is.

Rekenvoorbeeld 2

Yusuf en Zara hebben vier schuldeisers. In totaal is er € 8.000 schuld. Beiden hebben inkomen uit loon. Daardoor is er een afloscapaciteit van € 270 per maand. De schuldeisers willen in totaal € 350 per maand aan aflossing.

In drie jaar tijd (36 maanden) zouden Yusuf en Zara € 270 x 36 maanden = € 9.720 kunnen aflossen. Binnen de drie jaar kunnen alle schulden afgelost worden. De schulden van Yusuf en Zara zijn dus niet problematisch. De schuldhulpverlener onderzoekt aan de hand van de afloscapaciteit of de betalingsregelingen omlaag kunnen.

Download PDF