Toegankelijkheidsverklaring

Stadsring51 streeft ernaar om de website toegankelijk te maken. De website wordt dan ook op korte termijn geïnspecteerd. Binnenkort zal er opdracht gegeven worden om een inspectie uit te laten voeren.

 

Verklaring

Stichting Stadsring51 streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website www.stadsring51.nl.

Een overzicht van alle websites, apps en verklaringen van Stichting Stadsring51 is beschikbaar via de link https://www.stadsring51.nl/toegankelijkheidsverklaring

 

Nalevingsstatus: voldoet niet

De website www.stadsring51.nl van Stichting Stadsring51 voldoet niet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

 

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 21-09-2020 getekend voor ‘gezien en akkoord’ door een tekenbevoegd functionaris van Stichting Stadsring51 .
Functie: teamleider bedrijfsvoering.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 21-09-2020.

 

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via helpdesk@stadsring51.nl.

 

Wat kunt u van ons verwachten?

  • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
  • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
  • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

 

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u [contact opnemen met de Nationale Ombudsman