Krachten gebundeld in Geld Op Orde Soest

Home - Uncategorized - Krachten gebundeld in Geld Op Orde Soest

* Van links naar rechts: Sociaal raadsvrouw Loes Meijs, vrijwilliger Annemieke Marinissen en stagiair Lieke Samuels bij het SJI. Fotograaf: VB Fotografie – Sabine Keijzer

Met de komst van het nieuwe inlooppunt Geld Op Orde Soest (GOOS) is de samenwerking tussen de deelnemende organisaties versterkt. Dat stelt beleidsadviseur Lianne van Luijk. Het nieuwe inlooppunt werd in juni 2019 geopend. Inwoners van de gemeente Soest kunnen er terecht met hun vragen over geld en schulden.

Verschillende organisaties hebben hun krachten gebundeld in GOOS: Welzin, Schuldhulpmaatje Soest, Loket Schulden, Kredietbank Nederland en ook het Sociaal Juridisch Informatiepunt, dat onderdeel is van Stadsring51. Het inlooppunt is gevestigd in Educatief Centrum de Plantage en is elke dinsdag tot en met donderdag tussen 9.00 en 12.00 uur geopend.

‘GOOS is ontstaan uit de behoefte om verschillende bestaande inloopspreekuren voor geldzaken te bundelen’, legt Lianne van Luijk uit. Zij is bij GOOS betrokken als beleidsadviseur Sociaal Domein, met werkgebied armoede en schuldenbeleid.

Voorheen hadden het SJI, Welzin en SHM afzonderlijke spreekuren. ‘Door één inlooppunt over geldzaken te maken en daar ook de professionals van Loket Schulden en de Kredietbank in te betrekken, konden krachten gebundeld worden en werd het ook makkelijker om door te verwijzen naar elkaar’, stelt Van Luijk.

Terugkijkend op 2019 constateert de beleidsadviseur dat de inwoners en organisaties GOOS goed weten te vinden, signalen van beginnende schulden steeds vaker worden opgepakt en er aan de hand van gezamenlijke cursussen veel kennis wordt gedeeld. Van Luijk: ‘De samenwerking tussen verschillende partijen wordt door velen ervaren als een groot voordeel.’

Ook sociaal raadsvrouw Loes Meijs van het SJI is te spreken over de samenwerking binnen GOOS. ‘Doordat je de collega’s van de andere organisaties beter kent, verwijs je gemakkelijker naar hen door. Je maakt daardoor beter gebruik van het aanbod. Er is ook iemand aanwezig van BBS, de uitvoeringsorganisatie voor Sociale Zaken. Heel handig: als de klant een vraag heeft over een uitkering, dan lopen we gewoon even langs.’