Klanten en cijfers

Home - Klanten en cijfers

Onze missie

Stadsring51 geeft mensen grip op hun financiën, zodat ze mee kunnen blijven doen in de samenleving.

 

Preventief
Het liefst worden wij ingeschakeld nog voordat er sprake is van problematische schulden. Deze preventieve hulp bieden we vanuit het Geldloket. Inwoners van Amersfoort en Leusden kunnen hier terecht met al hun vragen over geld. Onze consulenten helpen mensen om grip te houden op hun geld.

Curatief
Zijn er al problematische schulden? Onze curatieve hulp bieden we vanuit Stadsring51. Inwoners van Amersfoort en Leusden om de schulden aan te pakken. Samen met de cliënt kijken we welke aanpak de meeste kans van slagen heeft. Onze schulphulpverleners bieden mensen perspectief op een toekomst zonder schulden.

Ons werk doen wij vanuit een heldere visie:

Onze visie

Financiële problemen moeten niet ontregelend werken in het leven van mensen. Door ons te richten op het voorkómen en oplossen van problematische schulden willen we de financiële redzaamheid van mensen vergroten. Het is daarbij ieders verantwoordelijkheid om – binnen de eigen mogelijkheden – aan oplossingen te werken.

Kerncijfers 2019

Ten opzichte van 2018 hebben we in 2019 meer mensen kunnen helpen. Bekijk de cijfers van onze curatieve en preventieve dienstverlening in Amersfoort en Leusden hieronder.

Gemeente Amersfoort

Curatieve financiële dienstverlening

Lopende trajecten (ultimo):

  20192018
Aantal dossiers in behandeling563417
Aantal bewakingsdossiers: wettelijke schuldregelingen92115
Aantal bewakingsdossiers: minnelijke schuldregelingen244235
Wachttijd bij Stadsring51 in weken:33

Preventie financiële dienstverlening

Informatie, voorlichting en educatie (Primaire preventie) 20192018
Schriftelijke informatie:aantal infopakketten208273
Bespaarkalenderaantal edities129
aantal abonnees12511162
Voorlichting bij maatschappelijke organisatiesaantal presentaties2018
Budgetcursussen, open inschrijving:aantal deelnemers3542
Budgetcursussen, doelgroepen:aantal deelnemers2836

Jongerenprogramma's 20192018
Gastlessen en educatieve projecten op scholen:aantal leerlingen401648

Geldloket Amersfoort

  20192018
Informatie en advies (aantal cliëntcontacten)9691019
1. aan (ex-) ondernemers155226
2. aan particulieren738793
aantal chat-contacten76

Vroegsignalering (secondaire preventie) 20192018
Voorkomen schulden door werkloosheid (ism UWV)aantal adviestrajecten2522
Voorkomen energieafsluiting (ism energiebedrijven)aantal aanmeldingen1237932
Voorkomen huisuitzettingen (pilot ism corporaties)aantal aanmeldingen73101
Voorkomen uitsluiting zorgverzekering (ism zorgverzekeraars)aantal aanmeldingen197199
Voorkomen gezondheidsrisico's door schulden (ism GGD Utrecht)aantal aanmeldingen5235

Voorkomen recidive (tertaire preventie) 20192018
Hulp bij thuisadministratie (kortdurende trajecten/Maatjeshulp)9293
Inzet vrijwilligersaantal dat ingezet wordt voor activiteiten van Stadsring51115130
*inclusief vrijwilligers SJD activiteiten

Gemeente Leusden

Curatieve financiële dienstverlening

  20192018
Aantal nieuwe hulpvragen:7276
Aantal lopende schuldregelingen2021

Preventie Geldloket Leusden

  20192018
Aantal contacten:51
aantal ingezette uren:385

Lees meer

Verdeling van baten en lasten 2019

Bekijk onze financiële cijfers. Hieronder de verdeling van de baten en lasten 2019.

Verdeling van baten en lasten 2019

BATEN
Subsidies en overige inkomsten2.150.487
Projectopbrengsten115.000
SOM DER BATEN2.605.407

LASTEN
Personeelskosten2.031.514
Uitbesteed werk50.171
Huisvesting174.714
Organisatiekosten247.566
Afschrijvingen46.703
Projectkosten148.754
SOM DER LASTEN2.699.422

Lees meer

‘Geen zorgen meer over pensioen’

Jolien lag wakker van haar aankomende pensionering. Zou ze nog rond kunnen komen? Ze maakte een afspraak bij Geldloket.

‘Geen zorgen meer over pensioen’

‘Ik had eerder hulp moeten vragen’

Na jaren worstelen met schulden maakte Ineke een afspraak bij Stadsring51. Achteraf zou ze willen dat ze dat eerder had gedaan.

 

 

 

 

 

‘Ik had eerder hulp moeten vragen’