8Ting

Home - 8Ting

Met positieve aandacht mensen in beweging brengen. Binnen de hulpverlening is persoonlijke aandacht belangrijk om mensen te motiveren. Maar werkt dat ook bij digitale persoonlijke aandacht? Stadsring51 experimenteerde met de 8Ting-applicatie om dat te onderzoeken. Het  programma Schouders Eronder gaf daarvoor een subsidie

Arjan van Liere houdt zich al 25 jaar bezig met de vraag hoe je met het gericht aanbieden van informatie mensen kunt helpen bij het nemen van beslissingen. Zijn bedrijf Present Media ontwikkelde de 8ting-applicatie waarmee Stadsring51 het afgelopen jaar experimenteerde. Van Liere: ‘We weten eigenlijk helemaal niet wat er werkt in het sociale domein en wat effectief is, terwijl er toch wel veel gegevens verzameld worden’.

Present Media ontwikkelde in het verleden voor de commerciële sector software die gebruikt werd om mensen ‘te verleiden’ bepaalde producten te kopen. ‘Vijf jaar geleden dacht ik; waarom zetten we onze kennis niet in om in het sociale domein mensen met problemen te helpen, zodat ze stapjes kunnen zetten en hopelijk zo in staat gesteld worden hun problemen op te lossen’. Present Media ontwikkelde de 8Ting-app  die al met succes werd ingezet binnen de Sociale Werkvoorziening en op de Werkpleinen. ‘Door cliënten met bijstand gericht informatie aan te bieden zagen we dat ze ‘in beweging’ kwamen, en dat vervolgens hun kansen om weer aan het werk te komen werden vergroot. Aandacht, ook al is die digitaal, zorgt dat mensen weer mee gaan doen, en zo hun kansen vergroten’. Door het vastleggen van de aangeboden informatie, en de reacties daarop van de cliënten, ontstaat een grote hoeveelheid gegevens waarmee uiteindelijk ook kan worden vastgesteld welke interventies werken en welke niet.


Projectleider Marlijn van den Biggelaar begeleidt het werken met de 8Ting-app bij Stadsring51. ‘De start om te gaan werken met zo’n nieuwe applicatie heeft natuurlijk heel wat voeten in de aarde. Werkprocessen moeten worden aangepast en we moesten leren hoe we de cliënten zover kregen dat ze met de app gingen werken’.  

Naast het feit dat de app, gebruikt wordt voor het versturen van berichten als communicatiemiddel, bijvoorbeeld door het sturen van een reminder voor een afspraak werd er ook informatie materiaal ontwikkeld. ‘Omdat we het belangrijk vinden dat cliënten weten waar ze aan toe zijn en wat er van ze verwacht wordt, hebben we programma’s in  de app opgenomen die deze informatie geven. Ook kregen de gebruikers tips aangereikt om bijvoorbeeld te besparen of voor goedkope uitjes met het gezin’. 

Binnen de schuldhulpverlening is het werken met dit soort instrumenten relatief nieuw en vraagt zo’n nieuw project ook extra tijd die niet altijd beschikbaar is. Voor de schuldhulpverleners was het dan ook niet altijd eenvoudig om extra aandacht te besteden aan de app. ‘Al snel na de start bleek dat het feit dat de app geen koppeling had met onze bedrijfsapplicatie Stratech  een belemmering voor de uitvoering opleverde. Schuldhulpverleners moesten gegevens van cliënten in twee verschillende systemen vastleggen, en dat beperkt het enthousiasme voor het gebruik van de app natuurlijk’.

Samen met de Hogeschool van Amsterdam onderzocht onderzoeksbureau Regioplan de effectiviteit van de app. Dat onderzoek wees uit dat het gebruik van 8Ting geen aanwijsbaar positief effect opleverde voor de schuldhulpverlening. ‘Natuurlijk zijn we teleurgesteld over die uitkomst, maar de verschillende onderdelen die we binnen de app ontwikkeld hebben kunnen we heel goed gebruiken voor onze toekomstige dienstverlening. Of daarin de app in zijn huidige vorm een rol gaat spelen is nog niet zeker.

Infomation

  • Client:Bearsthemes
  • Date:May 14, 2018
  • Tags:photography, agency, creative
  • Project Type:Multipurpose Template