Klanten en cijfers

Home - Klanten en cijfers

Onze missie

Stadsring51 geeft mensen grip op hun financiën, zodat ze mee kunnen blijven doen in de samenleving.

 

Preventief
Het liefst worden wij ingeschakeld nog voordat er sprake is van problematische schulden. Deze preventieve hulp bieden we vanuit het Geldloket. Inwoners van Amersfoort en Leusden kunnen hier terecht met al hun vragen over geld. Onze consulenten helpen mensen om grip te houden op hun geld.

Curatief
Zijn er al problematische schulden? Onze curatieve hulp bieden we vanuit Stadsring51. Inwoners van Amersfoort en Leusden om de schulden aan te pakken. Samen met de cliënt kijken we welke aanpak de meeste kans van slagen heeft. Onze schulphulpverleners bieden mensen perspectief op een toekomst zonder schulden.

Ons werk doen wij vanuit een heldere visie:

Onze visie

Financiële problemen moeten niet ontregelend werken in het leven van mensen. Door ons te richten op het voorkómen en oplossen van problematische schulden willen we de financiële redzaamheid van mensen vergroten. Het is daarbij ieders verantwoordelijkheid om – binnen de eigen mogelijkheden – aan oplossingen te werken.

Kerncijfers 2020

Als gevolg van de coronacrisis meldden zich minder mensen met beginnende schulden. Het aantal mensen dat hulp vroeg bij problematische schulden bleef gelijk.  Bekijk de cijfers van onze curatieve en preventieve dienstverlening in Amersfoort en Leusden hieronder.

Gemeente Amersfoort

Curatieve financiële dienstverlening

Lopende trajecten (ultimo):

  20202019
Aantal dossiers in behandeling485563
Aantal bewakingsdossiers: wettelijke schuldregelingen6592
Aantal bewakingsdossiers: minnelijke schuldregelingen140244
Wachttijd bij Stadsring51 in weken:33

Preventie financiële dienstverlening

Informatie, voorlichting en educatie (Primaire preventie) 20202019
Schriftelijke informatie:aantal infopakketten105208
Bespaarkalenderaantal edities612
aantal abonnees13961251
Voorlichting bij maatschappelijke organisatiesaantal presentaties520
Budgetcursussen, open inschrijving:aantal deelnemers1235
Budgetcursussen, doelgroepen:aantal deelnemers3428

Jongerenprogramma's 20202019
Gastlessen en educatieve projecten op scholen:aantal leerlingen235401

Geldloket Amersfoort

  20202019
Informatie en advies (aantal cliëntcontacten)992969
1. aan (ex-) ondernemers211155
2. aan particulieren781738

Vroegsignalering (secondaire preventie) 20202019
Voorkomen schulden door werkloosheid (ism UWV)aantal adviestrajecten1625
Voorkomen energieafsluiting (ism energiebedrijven)aantal aanmeldingen9021237
Voorkomen huisuitzettingen (pilot ism corporaties)aantal aanmeldingen4173
Voorkomen uitsluiting zorgverzekering (ism zorgverzekeraars)aantal aanmeldingen73197
Voorkomen gezondheidsrisico's door schulden (ism GGD Utrecht)aantal aanmeldingen4552

Voorkomen recidive (tertaire preventie) 20202019
Hulp bij thuisadministratie (kortdurende trajecten/Maatjeshulp)4292
Inzet vrijwilligersaantal dat ingezet wordt voor activiteiten van Stadsring51100115
*inclusief vrijwilligers SJD activiteiten

Gemeente Leusden

Curatieve financiële dienstverlening

  20202019
Aantal nieuwe hulpvragen:7472
Aantal lopende schuldregelingen1920

Preventie Geldloket Leusden

  20202019
aantal ingezette uren:261385

Lees meer

Verdeling van baten en lasten 2020

Bekijk onze financiële cijfers. Hieronder de verdeling van de baten en lasten 2020.

Verdeling van baten en lasten 2019

BATEN
Subsidies en overige inkomsten2.710.599
Projectopbrengsten10.000
SOM DER BATEN2.720.599

LASTEN
Personeelskosten2.207.705
Uitbesteed werk37.469
Huisvesting111.211
Organisatiekosten248.198
Afschrijvingen42.930
Projectkosten46.331
SOM DER LASTEN2.693.844

Lees meer

‘Houvast tijdens de scheiding’

Als haar man niet aan de scheiding wil meewerken, komt er veel op Petra af. ‘Hoe kom ik hier ooit uit en weg?’ vraagt ze zich af.

Lees het verhaal van Petra

‘Verkeerde keuze, uit een goed hart’

Haar nieuwe werkgever betaalde Saskia geen salaris. Dit bracht haar financieel aan de rand van de afgrond. 

Lees het verhaal van Saskia