Nieuwe methodiek voor laaggeletterden

Home - Uncategorized - Nieuwe methodiek voor laaggeletterden

Praatplaten en een animatiefilmpje geven mensen met schulden zicht op hun situatie en ondersteunen hen bij het aanpakken van de schulden. Ze zijn onderdeel van een nieuwe methodiek voor laaggeletterden in de schuldhulpverlening. Stadsring51 lanceerde de methodiek tijdens de Week van Lezen en Schrijven in september 2020.

Stadsring51 ontwikkelde de methodiek in nauwe samenwerking met Stichting Lezen en Schrijven en het Taalhuis van de bibliotheek Eemland. De nieuwe aanpak moet ervoor zorgen dat laaggeletterdheid geen belemmering is voor het oplossen van schulden. De Amersfoortse schuldhulpverlener ontving voor het project een bijdrage van € 75.000 van het Oranje Fonds en een van € 15.000 van Sociaal Fonds Amersfoort.

Directeur Dick van Maanen van Stadsring51: ‘We weten uit onderzoek dat ruim 50% van de mensen met financiële problemen moeite heeft met lezen. Het gebruik van moeilijke woorden, lange zinnen en ingewikkelde formulieren in de schuldhulpverlening maakt het voor hen lastig om hun problemen op te lossen.’

Uit onderzoek blijkt dat afbeeldingen een belangrijk hulpmiddel zijn in de communicatie met laaggeletterden. Instructies die met pictogrammen worden gecombineerd, worden beter onthouden. ‘De aanpak die we hebben ontwikkeld is op deze inzichten gebaseerd’, stelt projectleider Joëlle van Kommer.

Praatplaten

Stadsring51 ontwikkelde zogenaamde ‘praatplaten’ die gebruikt worden in de hulpverlening. Een praatplaat wordt tijdens een gesprek gebruikt om lastige informatie eenvoudig met beelden weer te geven. Zo is er een praatplaat ontwikkeld die schuldhulpverleners tijdens het intakegesprek kunnen gebruiken.

Van Kommer: ‘Deze praatplaat wordt gebruikt om de problematiek van de cliënt in kaart te brengen. Die hoeft geen ingewikkeld formulier in te vullen, maar bespreekt aan de hand van de praatplaat de problemen die hij of zij op de verschillende levensgebieden ervaart.’

Illustratie: Pictogram schuldenregeling (Liever Ontwerp)

Daarnaast zijn er praatplaten gemaakt die de verschillende processen binnen de schuldhulpverlening beschrijven. ‘Daarmee kun je mensen laten zien welke stappen er gezet moeten worden’, licht Van Maanen toe. ‘Dat geeft overzicht en zorgt voor minder stress. Aansluiten bij de vaardigheden van de cliënt geeft rust in het gesprek en levert tegelijkertijd meer relevante informatie op voor de schuldhulpverlener.’

Foto: Projectleider Joëlle van Kommer (Patrick Siemons Fotografie)